ตัวอย่างหนังสือ Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List and or “C” (Caution) sign Securities

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ได้จัดทำตัวอย่างหนังสือ "Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List and  or “C” (Caution) sign Securities" Download  เพื่อให้บริษัทสมาชิกนำไปปรับใช้กับลูกค้าสถาบันของบริษัทต่อไป