แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures (1 พฤศจิกายน 2562)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures เพื่อให้บริษัทสมาชิกถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  Download