การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกรรม Block Trade (25 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกรรม Block Trade เพื่อให้บริษัทสมาชิกถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  Download