แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นระหว่าง Lead Underwriter และ Co-Underwriter / Syndicate

ชมรมวาณิชธนกิจได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นระหว่าง Lead Underwriter และ Co-Underwriter / Syndicate เพื่อให้วิธีปฏิบัติงานในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเป็นไปแนวทางเดียวกัน

Download เอกสารได้ที่นี่