แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (IPO & IFA)

 

ดาวน์โหลดแนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (IPO & IFA) โปรดคลิ๊ก

**ชมรมวาณิชธนกิจได้ออกแนวทางการทำ Due Diligence กรณี IPO ฉบับใหม่ แทนฉบับนี้แล้ว**