แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Bring Down Due Diligence) และการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์

ชมรมวาณิชธนกิจได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Bring Down Due Diligence) และการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

ดาวน์โหลดเอกสาร โปรดคลิ๊ก