อัตราค่าบำรุงประจำปี 2559

ประกาศคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงประจำปี 2559 ดาวน์โหลด