อัตราค่าบำรุงประจำปี 2560

ประกาศคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงประจำปี 2560 ดาวน์โหลด