อัตราค่าบำรุงประจำปี 2555

ประกาศคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง อัตราค่าบำรุงประจำปี 2555 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลด