อัตราค่าบำรุงประจำปี 2557

ประกาศคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง อัตราค่าบำรุงประจำปี 2557 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด