แจ้งเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (AIS) จากลูกค้าทั่วไปที่เกิดจากการชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์

แจ้งเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (AIS) จากลูกค้าทั่วไปที่เกิดจากการชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด