แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ช่องทางการรับเงินจากลูกค้า (1 สิงหาคม 2559)

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ช่องทางการรับเงินจากลูกค้า  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลด