TH EN
banner
home ศูนย์ข้อมูล > บทความ > 10 ปีที่ผ่านมาของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย...ภายใต้สภาพแวดล้อมในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
10 ปีที่ผ่านมาของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย...ภายใต้สภาพแวดล้อมในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

Highlight

  • ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ตลาดทุนไทยมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ขณะที่ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยเองได้เผชิญกับความท้าทายต่างๆและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
  • การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นความท้าทายครั้งสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวโดยเน้นจุดขายในเรื่องคุณภาพของการบริการและการให้คำแนะนำ ควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  • การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย โดยสัดส่วน Program Trading เติบโตมาอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งตลาดและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
  • ในอนาคตรูปแบบในการให้บริการจะยกระดับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า (execution only) ไปสู่ Portfolio Advisory มากขึ้น ซึ่งมีการจัดสรรหรือกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ควบคู่กับการส่งคำสั่งซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย

         อ่านเนื้อหาฉบับเต็มกด ดาวน์โหลด

TOP