TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)
สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)
18 Nov 2020

สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)

 

ตามที่ ท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นั้น

 

สมาคมขอแจ้งให้ทราบว่า สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุเป็นระบบ Online โดยข้อมูลของท่านได้ถูกนำเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านสามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องในระบบขึ้นทะเบียน Online ของสมาคมได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563 ตามเว็บไซต์ และ Username ที่สมาคมจะส่งให้ท่านในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ทาง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้กับสมาคม เพื่อเข้าระบบและดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนด

สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนบุคคลธรรมดาที่มีวันที่ทะเบียนหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563 ขอให้ดำเนินการต่ออายุในรูปแบบเดิมก่อน คือ การนำส่งแบบฟอร์มการต่ออายุ และหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนมายังสมาคมก่อนวันหมดอายุ 30 วัน และเมื่อได้รับการอนุมัติต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมจะนำข้อมูลของท่านเข้าระบบ Online และแจ้งการเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบกับท่านอีกครั้งตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับสมาคม 

 

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านและแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี) ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อการใช้งานระบบขึ้นทะเบียน Online อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ Email แจ้ง Link และ Username จากสมาคม โปรดติดต่อสมาคมที่ 0-2264-0909 ต่อ 123

new inner
back
news 29 Jan 2016 การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก news 17 Dec 2015 แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล news 12 Jan 2021 สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 18 Nov 2020 สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 27 May 2020 Press release เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า news 22 Mar 2020 ประกาศ เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ news 21 Jan 2019 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานใหญ่แห่งปี Investment Expo 2019 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) news 03 Dec 2018 ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า
TOP