TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)
สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)
12 Jan 2021

สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA)

สมาคมขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สมาคมได้จัดให้มีระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) Online  โดยท่านที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือมีความประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่ทะเบียนของท่านหมดอายุ สามารถดำเนินการได้ตาม Link ด้านล่างนี้ 

ระบบขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า
http://iba.asco.or.th/login.php

สำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนกับสมาคมอยู่แล้ว ข้อมูลของท่านได้ถูกนำเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูลตามที่สมาคมกำหนดให้ครบถ้วน เพื่อให้ท่านสามารถคงสิทธิประโยชน์การเป็นผู้แนะนำลูกค้าและดำเนินการต่ออายุการขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Online ได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ดำเนินการต่ออายุผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้าและเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นผู้แนะนำลูกค้าได้

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางเดิมได้ โดยการขึ้นทะเบียนออนไลน์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ตาม Link  http://www.asco.or.th/uploads/upfiles/files/How-to-register-iba.PDF

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มประการใด โปรดติดต่อสมาคมที่ 0-2264-0909 ต่อ 123 

new inner
back
news 29 Jan 2016 การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก news 17 Dec 2015 แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล news 12 Jan 2021 สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 18 Nov 2020 สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 27 May 2020 Press release เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า news 22 Mar 2020 ประกาศ เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ news 21 Jan 2019 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานใหญ่แห่งปี Investment Expo 2019 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) news 03 Dec 2018 ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า
TOP