TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ > ประกาศ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ
ประกาศ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ
  หัวข้อ วันที่ออกประกาศ ดาวน์โหลด
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2567 14/12/2566
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2566 15/12/2565
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2565 20/12/2564
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2564 27/11/2563
แจ้งเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยอัตโนมัติ (AIS) จากลูกค้าทั่วไปที่เกิดจากการชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ 23/03/2563
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม) 30/01/2563
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2563 19/12/2562
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 23/12/2562
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2562 25/12/2561
ตัวอย่างหนังสือ Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List and or “C” (Caution) sign Securities 03/08/2561
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2561 25/12/2560
ตัวอย่างข้อความสื่อสารให้ลูกค้าทราบในหลักการ Pending Settlement และค่าปรับกรณีผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ 29/09/2560
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2560 27/12/2559
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2559 29/12/2558
อัตราค่าบำรุงประจำปี 2558 25/12/2557
TOP