TH EN
banner
ประกาศ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ
  หัวข้อ วันที่ออกประกาศ ดาวน์โหลด
อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันของ Gold Online Futures (5 พฤศจิกายน 2561) 17/10/2561
อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (5 พฤศจิกายน 2561) 17/10/2561
ข้อมูลแนะนำสำหรับการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาการให้บริการ Non-Cash Collateral (23มีนาคม2561) 23/03/2561
อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันและอัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าของ Gold-D (23 สิงหาคม 2560) 23/08/2560
อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันและอัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าของ RSS3 Futures และ RSS3D Futures (23 มีนาคม 2560) 23/03/2560
การดำเนินการเกี่ยวกับ RSS3D Futures (16 พฤษภาคม 2559) 16/05/2559
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ช่องทางการรับเงินจากลูกค้า (1 สิงหาคม 2559) 16/05/2559
แนวทางปฏิบัติเรื่อง Margin Call และ Force Close สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่หยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน ณ 21 มีนาคม 2559 15/03/2559
กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) (2 กรกฎาคม 2558) 29/05/2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures (2 กรกฎาคม 2558) 30/04/2558
ผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (24 พฤศจิกายน 2557) 21/11/2557
วงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับประมวล (1 เมษายน 2557) 26/12/2555
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้รางวัลแก่พนักงาน 18/03/2557
มาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ มีนาคม 2557 01/03/2557
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) (13 มกราคม 2557) 10/01/2557
การเผยแพร่บทวิเคราะห์ของบริษัทสมาชิกรายอื่น 01/02/2555
แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (20 มิถุนายน 2554) 31/05/2554
อัตราค่านายหน้าแนะนำของ Market Maker ในการซื้อขายสินค้าของตลาดอนุพันธ์ 21/12/2553
TOP